בדיקת לוחות חשמל

איי אינפרא מבצעת צילום תרמוגרפי עבור לוחות חשמל, המאפשר גילוי אזורים בעייתיים, איתור ומניעת תקלות. השרות כולל שימוש בציוד צילום מתקדם  

חשיבות איתור מוקדם של תקלות חשמל

 

בדיקה בעזרת מצלמה תרמית מאפשרת איתור מוקדם של ליקויים בתשתיות ומערכות חשמל. איתור זה יכול למנוע כשלים ותקלות בעבודה, למנוע שריפות והשבתת מערכות. על כן, בדיקות תרמורגפיות מגבירות את הבטיחות במקום העבודה, מבטיחות עבודה רציפה ואף מונעות הוצאות כספיות  מיותרות ונכבדות. יש לציין כי מומלץ להזמין בדיקות אלו מאיתנו פעם בשנה כחלק מתחזוקה  תקופתית שוטפת עבור לוחות חשמל.

 

סוגי תקלות המתגלות במהלך בדיקות תרמוגפיות

 

סריקות תרמוגרפיות שאנו עורכים יכולות לאתר מגוון תקלות וכשלים במערכות החשמל, לרבות חיבורים ומגעים רופפים ולא טובים, והעמסת יתר. זאת בנוסף לאיתור חום יתר בגין ריבוי חווטים, מחסור באוורור, חיבורים שמעבר ליכולתו של המעגל החשמלי, ושימוש במפצלים שאינו נכון.